top of page
Fentanyl 100mcg NN.webp

Köpa Fentanyl-100mcg i Sverige

  • Fentanyl-100mcg. 
    2 lådor pris 2000kr.
    4 Lådor pris 3500kr.

  • 5 Lådor pris 8200kr.

  • Kontakta våra säljare via e-postadressen nedan: glennodanik0@gmail.com

Köp Fentanyl 100mcg i Sverige
Köp Fentanyl 100mcg online
Köp Fentanyl 100mcg utan recept

Fentanyl är ett kraftigt smärtstillande medel; effekten är ungefär 100 gånger starkare än morfin. Det förekommer i sjukvården bland annat som plåster, vilket appliceras på kroppen och som långsamt utsöndrar läkemedlet via huden under några dagar. På så vis fås smärtlindring under lång tid. Det används även som intravenöst narkosmedel. Fentanyl uppfanns i Belgien på 1950-talet och har använts inom sjukvården sedan 1960-talet.

Vanliga biverkningar är andningsdepression, kramp i luftstrupens muskulatur och långsam hjärtrytm. I narkossammanhang ska det bara ges av erfaren narkospersonal som är väl förtrogen med intubationsteknik. Antidot (motmedel mot andningspåverkan) är naloxon.

bottom of page