top of page
Subutex 1111.webp

             Köpa  Subutex 8mg  i Sverige

-                       

                             8mg Subutex. 
                          100 stk pris 1700kr
                          200 stk pris 2800kr

                           500 stk pris 5500kr

                     glennodanik0@gmail.com

Köp Subutex 8mg i Sverige

Köp Subutex 8mg online

Köp Subutex 8mg utan recept

Buprenorfin är en kemisk förening med formeln C29H41NO4. Ämnet är ett kraftigt smärtstillande preparat tillhörande gruppen opioider och är narkotikaklassat. Det är också starkt beroendeframkallande. Det framställs genom att extrahera ämnet tebain ur opiumvallmo.

Buprenorfin var den aktiva substansen i läkemedlet Subutex, som började användas i Sverige 1999 som läkemedel vid opiatberoende(exempelvis heroin). Den största leverantören i Sverige, läkemedelsföretaget Reckitt Benckiser Pharmaceuticals, meddelade den 22 november 2012 att de slutar saluföra Subutex[1]. Istället började företaget saluföra kombinationsläkemedlet Suboxone, ett preparat som innehåller buprenorfin och naloxon.

Buprenorfin används som läkemedel i läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende[2] och som analgetikum under varunamnet Temgesic. Temgesic används vid postoperativ smärta under högst 6–7 dagar. Temgesic finns som injektionsvätska och resoriblett.

Buprenorfin är även den aktiva substansen i det smärtstillande plåstret Norspan. Detta läkemedel har en ökande användning inom äldrevården i Sverige. Plåstret bytes var 7:e dag och finns i flera styrkor.

Buprenorfin fungerar både som partiell agonist och antagonist och binder till de μ-opioida receptorerna. Det innebär att buprenorfin stimulerar de μ-opioida receptorerna samtidigt som preparatet hindrar opioider som är fulla agonister att binda till dessa receptorer[3]. Detta gör att effekten av samtidigt intag av t.ex. heroin uteblir. Till skillnad från många andra opioider (de som fungerar som agonister på de μ-opioida receptorerna) ger buprenorfin endast starkare effekt i högre doser upp till en viss gräns. Detta gör att 16 mg inte ger dubbel farmakologisk effekt jämfört med 8 mg.

Buprenorfin har bättre säkerhetsprofil än t.ex. Metadon tack vare sin "takdos" som ligger runt 24 till 26 mg. Doser som är högre än takdosen har fortfarande smärtstillande effekt men ger inte större antirespiratorisk verkan. Buprenorfin är därför ett säkrare opioidpreparat än fulla agonister som utövar större aktivitet på de μ-opioida receptorerna när dosen ökas. Detta gör buprenorfin till ett särskilt effektivt läkemedel i substitutionsbehandling då dosen inte behöver höjas när toleransen går upp som för metadon.[4]

Risken för att få andningsdepression av buprenorfin ökar vid samtidigt intag av alkohol och bensodiazepiner.

Tack vare sin långa halveringstid (20 till 73 timmar[5]) blockerar buprenorfin effektivt heroin (och andra agonister) i upp till 3 dygn.

Köp Subutex 8mg i Sverige

bottom of page