top of page
aromasin-550x550w.jpg

Køb Aromasin 20mg & 25mg i Danmark

                     Aromasin 20mg
              30 tabletter per pakke..
               1 pakke koster 1500kr
               2 pakker koster 2000kr.

               5 pakker koster 3500kr

 

                      Aromasin 25mg. 
               30 tabletter per pakke 
               1 pakke koster 2050kr.
                2 pakker koster 2900kr.

                5 pakker koster 4500kr

 Kontakt vores sælger hjælp af den e-mail adresse nedenfor: 

                      glennodanik0@gmail.com

Aromasin 20 mg tabletter för oral administrering innehåller 25 mg exemestan, en irreversibel, steroid aromatasinaktivator. Exemestan beskrivs kemiskt som 6-metylenandrosta-1,4-dien-3,17-dion.

Den aktiva ingrediensen är ett vitt till svagt gult kristallint pulver med en molekylvikt på 296,41. Exemestan är fritt lösligt i N, N-dimetylformamid, lösligt i metanol och praktiskt taget olösligt i vatten.

Varje Aromasin 20 mg tablett innehåller följande inaktiva ingredienser: mannitol, krospovidon, polysorbat 80, hypromellos, kolloidal kiseldioxid, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat, simetikon, polyetylenglykol 6000, sackaros, magnesiumkarbonat, titandioxid, metylparaben och polyvinylalkohol.

bottom of page