top of page
Oxycodone z2_JPG.webp

Køb Oxycodone 30mg i Danmark

                             100 stk pris 3000kr.
                             200 stk pris 5400kr.
                             500 stk pris 7500kr.

Kontakt vores sælger hjælp af den e-mail adresse nedenfor:

                              glennodanik0@gmail.com

Køb Oxycodon 30 mg I Danmark

Oxycodon 30 mg hydrochlorid SUN, ROXICODONE® (oxycodonhydrochlorid-tabletter USP) er et opioid analgetikum.

 

Hver tablet til oral administration indeholder 5 mg, 15 mg eller 30 mg oxycodonhydrochlorid .

Oxycodonhydrochlorid er et hvidt, lugtløst krystallinsk pulver afledt af opiumalkaloid, thebaine. Oxycodonhydrochlorid opløses i vand (1 g i 6 til 7 ml) og anses som lidt opløseligt i alkohol (oktanol vandfordelingskoefficient er 0,7).

 

Tabletter med 5 mg roxikodon (oxycodonhydrochlorid) indeholder inaktive ingredienser: mikrokrystallinsk cellulose og stearinsyre. De 15 og 30 mg tabletter indeholder følgende inaktive ingredienser: mikrokrystallinsk cellulose; natriumstivelsesglycolat; majsstivelse; lactose; stearinsyre; D & C Yellow No. 10 (15 mg tablet); og FD & C Blue No. 2 (15 mg og 30 mg tabletter).

 

Tabletterne på 5 mg, 15 mg og 30 mg indeholder henholdsvis 4,6 mg, 13,5 mg og 27,0 mg oxycodonfri base.

 

INDIKATIONER OXYCODONE 30 MG HYDROCHLORIDE SUN

 

ROXICODONE (oxycodonhydrochlorid) ® tabletter er en oral formulering af oxycodonhydrochlorid, der er omgående frigivet, og som er indiceret til behandling af moderat til svær smerte, hvor anvendelsen af ​​en opioid analgetik er hensigtsmæssig.

 

DOSERING OG ADMINISTRATION
ROXICODONE (oxycodonhydrochlorid) ® er beregnet til behandling af moderat til svær smerte hos patienter, der kræver behandling med et oralt opioid analgetikum. Dosis bør indstilles individuelt afhængigt af sværhedsgrad, patientrespons og patientstørrelse. Hvis smerten øges i sværhedsgrad, hvis analgesi ikke er tilstrækkeligt, eller hvis tolerance opstår, kan der kræves en gradvis stigning i dosis.

 

Patienter, der ikke har modtaget opioid analgetika, bør påbegyndes på ROXICODONE (oxycodonhydrochlorid) ® i et doseringsområde på 5 til 15 mg hver 4. til 6 timer efter behov for smerte. Dosis bør titreres ud fra den enkelte patients respons på deres indledende dosis af ROXICODONE (oxycodonhydrochlorid) ®. Patienter med kronisk smerte bør have deres dosering givet rundt om i døgnet for at forhindre gentagelse af smerte i stedet for at behandle smerten, efter at den er opstået. Denne dosis kan derefter justeres til et acceptabelt niveau af analgesi under hensyntagen til bivirkninger oplevet af patienten.

 

Til kontrol af alvorlig kronisk smerte skal ROXICODONE (oxycodonhydrochlorid) ® administreres regelmæssigt, hver 4.-6. Time, ved det laveste doseringsniveau, der vil opnå tilstrækkelig analgesi.

Som med enhver potent opioid er det afgørende at justere doseringsregimen for hver patient individuelt under hensyntagen til patientens tidligere analgetiske behandlingserfaring. Selvom det ikke er muligt at optage alle forhold, der er vigtige for udvælgelsen af ​​den indledende dosis af ROXICODONE (oxycodonhydrochlorid) ®, skal der tages hensyn til: 1) daglig dosis, styrke og egenskaber hos en ren agonist eller blandet agonist / antagonist patienten har tidligere taget, 2) pålideligheden af ​​det relative styrke estimat til beregning af den nødvendige dosis af oxycodon,

 

3) graden af ​​opioidtolerance, 4) patientens generelle tilstand og medicinske status, og 5) balance mellem smertekontrol og ugunstige oplevelser.

Konvertering fra fast stofopioid / acetaminophen, opioid / aspirin eller opioid / ikke-steroid kombinationsmidler
Ved omdannelse af patienter fra opioid / non-opioid lægemiddelregimer bør der træffes beslutning om, hvorvidt det ikke-opioide analgetikum skal fortsættes. Hvis der træffes beslutning om at afbryde brugen af ​​ikke-opioid analgetika, kan det være nødvendigt at titrere dosis af roxicodon (oxycodonhydrochlorid) ® som svar på niveauet af analgesi og bivirkninger, der gives af doseringsregimen. Hvis ikke-opioidregimet fortsættes som en separat enhedsagent, skal startdosis ROXICODONE (oxycodonhydrochlorid) ® baseres på den seneste dosis opioid som basislinje for yderligere titrering af oxycodon. Øgede stigninger bør måles efter bivirkninger til et acceptabelt niveau af analgesi.

 

PATIENTER HELT PÅ OPIOIDTERAPI OXYCODONE 30 MG HYDROCHLORIDE SOL


Hvis en patient har modtaget opioidholdige lægemidler før man tager ROXICODONE (oxycodonhydrochlorid) ®, bør virkningen af ​​det tidligere opioid i forhold til oxycodon inddrages i udvælgelsen af ​​den samlede daglige dosis (TDD) for oxycodon.

Ved omdannelse af patienter fra andre opioider til ROXICODONE (oxycodonhydrochlorid) ® er nøje observation og justering af dosering baseret på patientens respons på ROXICODONE (oxycodonhydrochlorid) ® absolut nødvendigt. Administration af supplerende analgesi til gennembrud eller infektionssmerter og titrering af den totale daglige dosis af roxicodon (oxycodonhydrochlorid) ® kan være nødvendig, især hos patienter, der har sygdomstilstande, der ændrer sig hurtigt.

bottom of page