top of page
Sobril 25mg 2.webp

Kjøpe Sobril 25mg i Norge

              100 stk pris 1700NOK
              200 stk pris 2800NOK
              500 stk pris 5500NOK

Kontakt vår selger via e-post for å kjøpe dette produktet. Her under er selger vår e-postadresse:

               glennodanik0@gmail.com

Hva er Sobril?

Sobril er et legemiddel innen gruppen benzodiazepiner. Alle benzodiazepiner har dempende effekt og virker beroligende og muskelavslappende. Sobril regnes for å være et av de mildere legemidlene i denne gruppen. Virkestoffet i Sobril heter oxazepam.  Andre legemidler som inneholder oxazepam: Alopam.

Benzodiazepiner brukes i medisinsk hensikt for å behandle tilstander som angstlidelser, kramper, søvnvansker og epilepsi. Alle benzodiazepiner, også Sobril, er reseptbelagte medikamenter.

Mange benzodiazepiner finnes også på det illegale markedet. Dette er fordi de har ruspotensiale, og kan forsterke virkningen av andre rusmidler. Benzodiazepiner  brukes også for å dempe bivirkninger av for eksempel amfetamin, kokain eller alkohol.

 

Sobril og rus – virkninger

Sobril brukes først og fremst som et beroligende/angstdempende medikament. Dersom du har uro, angst, eller liknende tilstander, vil Sobril dempe dette. Vanlige virkninger er avslappethet, trøtthet og sløvhet. Hukommelsen og reaksjonsevnen svekkes.

Store doser Sobril gir rusvirkning. Dersom dosene er svært høye kan det føre til at du blir svært trøtt og sløv. Men store doser kan ofte gi paradoksalvirkninger (forekommer også ved mindre doser). Det betyr at du blir mer agressiv, impulsiv og utagerende. Du kan rett og slett miste kontrollen og gjøre ting du ikke husker etterpå eller skade deg selv og andre.

Jo større dose du har tatt av Sobril, jo større er risikoen for paradoksalvirkninger. Men dette forekommer. Blanding med andre rusgivende stoffer kan være risikabelt. Du kan lese mer om dette under «viktig å vite om Sobril» nedenfor.

Kjøpe Sobril 25mg i Norge
Kjøpe Sobril 25mg online
Kjøp Sobril 25mg uten resept

 

Dosering og overdose

Vanlig dosering av Sobril ligger på 10-25 mg 1-4 ganger daglig. Både mengde og antall inntak per døgn varierer etter hvilken diagnose du har, din alder, helsetilstand osv. Benzodiazepiner generelt, også Sobril, regnes som lite overdosefarlige dersom du ikke blander med andre rus- eller legemidler. Overdosering av Sobril er normalt ikke livstruende med mindre den er kombinert med andre dempende stoffer, for eksempel alkohol.

Er du i tvil om du eller en annen har tatt overdose, ta kontakt med helsepersonell, Giftinformasjonen, eller legevakt/113!

 

Bivirkninger og avhengighet

Vi kan dele bivirkninger i to: akutte og langsiktige. Begge typer bivirkninger gjelder Sobril inntatt uten å blande med andre rusgivende stoffer eller legemidler. Blandingsbruk kan gi alvorlige bivirkninger.

Akutte bivirkninger

Vanlige bivirkninger: Døsighet/trøtthet. Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme. Hodepine og svimmelhet kan forekomme.

Sjeldne bivirkninger: Allergiske hudreaksjoner. Respirasjonsdepresjon. Insomnia, mareritt, paradoksale reaksjoner som eksitasjonstilstand/opphselse/manglende kontroll, aggressivitet, hallusinasjoner.

Langsiktige bivirkninger

Sobril er, som andre benzodiazepiner, avhengighetsskapende. Den viktigste langsiktige bivirkningen er avhengighet. Det kan være svært vanskelig å slutte med Sobril om du først er avhengig. Skal du slutte, er det viktig å trappe ned i samråd med lege (eller annet helsepersonell) som er kyndig på feltet!

Bruk over tid kan gi abstinenser! Skal du slutte med Sobril, ikke slutt uten å konferere med noen først. Det er viktig å trappe ned over tid. Ring RUStelefonen 08588 for veiledning og tips om hvem som kan hjelpe deg.

Du kan lese mer om å slutte med benzodiazepiner her!

 

Blod-, spytt- og urinprøver

Bruk av Sobril kan påvises omlag en uke ved urinprøver og ca 1-2 døgn ved blodprøver. Påvisningstiden for spyttprøver er omtrent som for blod. Når vi oppgir hvor lenge estoff kan påvises, er tallen alltid veiledende. Det forekommer store individuelle variasjoner.

Når det gjelder trafikkontroller, er det slik at man tar en spyttprøve for å se om det er Sobril i spyttet. Hvis det er det, blir en tatt med til en blodprøve for å sjekke mengden stoff i blodet. Deretter regnes det om til promille. Dette kan du lese mer om på våre sider «bilkjøring og trafikk»

 

Bilkjøring og helsekrav til førerkort

Dersom du bruker Sobril fast (daglig, eller nesten daglig) kan du bruke inntil 30 mg per døgn og fortsatt oppfylle helsekravene for å kjøre bil. Dersom du bruker Sobril sporadisk, skal du vente minst 8 timer etter inntak før kjøring. Husk at det er ditt eget ansvar å være skikket til å føre motorvogn.

 

Sobril og alkohol

Blanding av Sobril med alkohol eller andre dempende stoffer øker risikoen for paradoksalvirkninger. Du kan blant annet oppleve at du blir mye fortere og mer full enn du blir ellers. Overdosefaren øker også vesentlig dersom du blander Sobril med alkohol eller andre dempende stoffer/legemidler.

bottom of page